دیوید کوهن

دیوید کوهن

دیوید بی کوهن (1941–2004) استاد روانشناسی آمریکایی بود.
کوهن در بروکلین متولد شد، لیسانس خود را در سال 1963 از کالج کلمبیا دانشگاه کلمبیا دریافت کرد و دکترای خود را در روانشناسی بالینی از دانشگاه میشیگان در سال 1968 دریافت کرد. وی در ادامه تدریس روانشناسی بالینی و تفاوتهای فردی / روانشناسی تکاملی را در دانشگاه تگزاس در آستین کارهای اولیه او روی آرزوها بود. کارهای بعدی او مکانیسم های بیولوژیکی و عوامل خطر در آسیب شناسی روانی را بررسی کرد. در سال 1989، وی نویسنده روانشناسی با لی ویلرمن بود.
در طول دهه 1990 کوهن درباره تأثیرات بیولوژیکی و تکاملی افسردگی می نوشت.
در سال 1995، وی امضا كننده بیانیه جمعی با عنوان "جریان اصلی علم در مورد هوش" بود كه توسط لیندا گوتفردسون نوشته شده و در وال استریت ژورنال منتشر شده است.
کوهن همچنین دو کتاب درمورد کودکان برای خوانندگان دانشگاهی و غیر روحانی نوشت، در چارچوب بحث طبیعت در برابر پرورش. در این کتاب ها، او استدلال کرد که تأثیر والدین بر رشد کودک بسیار کمتر از تأثیرات بیولوژیکی و تکاملی است. آثار وی حاکی از آن است که تأثیر والدین نه تنها بسیار ضعیف یا گذرا است بلکه توهم آمیز است.

کتاب های دیوید کوهن