ویکتور چرکاشین

ویکتور چرکاشین

ویکتور ایوانوویچ چرکاشین (متولد 22 فوریه 1932) یک افسر ضد اطلاعات خارجی PGU KGB SSSR بود. او افسر پرونده هم آلدریش ایمز، افسر ضد اطلاعات سیا و هم رابرت هانسن، مامور اف بی آی بود. 
او در سال 1952 به KGB پیوست و در سال 1991 بازنشسته شد. او افسر پرونده آلدریش ایمز، افسر ضد اطلاعات سیا و رابرت هانسن، مأمور FBI بود ، هنگامی که آنها برای اتحاد جماهیر شوروی جاسوسی کردند. چرکاشین سالها در اولین اداره ارشد KGB، دپارتمان مختص ضد اطلاعات خارجی خدمت کرد. سفر وی شامل تورهایی در لبنان، هند، استرالیا، آلمان غربی و واشنگتن دی سی بود.
چرکاشین در آگوست 1986 به دلیل جذب آلدریش ایمز، نشان لنین دریافت کرد.
وی در سال 2004 کتاب جاسوس کنترل کننده را در موزه جاسوسی در واشنگتن دی سی ارائه داد.

کتاب های ویکتور چرکاشین