آلن آ مک فارلن

آلن آ مک فارلن

آلن آ. مک فارلن یک طبیعت شناس معتبر و متخصص زندگی بومیان آمریکا بود. او به آموزشهای تفریحی اختصاص داشت و بیش از بیست سال اطلاعات جهانی را درباره بومیان آمریكا ارائه می داد.

کتاب های آلن آ مک فارلن

بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟