توماس ویتنر

توماس ویتنر

توماس ویتنر با همسرش در وین / اتریش / اروپا زندگی می کند و نویسنده چندین کتاب پرفروش در مورد تجارت بورس است.

کتاب های توماس ویتنر

ذهن زیبا در بورس