الزا جونز

الزا جونز

السا جونز یک متخصص تغذیه واجد شرایط است. وی که با یک پزشک عمومی در دوبلین کار می کند، در زمینه مدیریت وزن انگیزشی تخصص دارد. وی با ترکیب صلاحیت و تخصص خود در زمینه تغذیه و درمان شناختی رفتاری (CBT)، به مشتریان خود در دستیابی به اهداف سلامتی کمک می کند.

کتاب های الزا جونز