ثریا جولقانی

ثریا جولقانی

ثریا جولقانی متولد سال 1346 ، ‏نویسنده ، نقاش ، معمار و پژوهشگر روانشناسی است. 

کتاب های ثریا جولقانی

از بابا لنگ دراز به جودی