دونالد باوکوم

دونالد باوکوم

دونالد باوکوم، (متولد 22 ژوئیه 1949) یک عضو هیئت علمی روانشناسی بالینی در دانشگاه کارولینای شمالی-چپل هیل است. وی به دلیل تأسیس رشته درمان شناختی-رفتاری زوجین شناخته شده است. باوکوم همچنین به عنوان یکی از برترین درمانگران ازدواج و پرکارترین محققان در این زمینه شناخته شده است. در حال حاضر، مطالعه با بودجه موسسه ملی سرطان باوکوم، CanThrive ، بزرگترین نمونه کدگذاری شده از نظر مشاهدات از بین زوجینی است که تاکنون مطالعه کرده است.

کتاب های دونالد باوکوم