رابین والسر

رابین والسر

دکتر رابین دی. والسر (Robyn D. Walser)، مدیر خدمات مشاوره و روانشناسی TL، و مدیر مشترک خدمات بالینی بازیابی تروما ناحیه خلیج است. او در مرکز ملی PTSD کار می‌کند و راه‌های نوآورانه‌ای را برای تبدیل علم به عمل ایجاد و منتشر می‌کند. و به عنوان دستیار استاد بالینی در بخش روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی خدمت می کند. او به عنوان یک روانشناس بالینی دارای مجوز، آموزش، مشاوره و درمان بین المللی را انجام می دهد. والسر تالیف و مؤلف شش کتاب است: قلب ACT، یادگیری ACT، زوج آگاه، درمان پذیرش و تعهد برای درمان اختلال استرس پس از سانحه و مشکلات مربوط به تروما، و ACT برای روحانیون و مشاوران شبانی.

کتاب های رابین والسر

همسران هوشیار