اریک سی وستمن

اریک سی وستمن

اریک سی وستمن (متولد 1950) در سال 1986 از دانشکده پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه ویسکانسین دکترای پزشکی و مدرک کارشناسی ارشد را در تحقیقات بالینی دریافت کرد. وی مدیر کلینیک پزشکی سبک زندگی در دانشگاه دوک است.

کتاب های اریک سی وستمن