داوود دانشور

داوود دانشور

«داوود دانشور» نویسنده کارگردان و بازیگر و مترجم، متولد سال 1330 تهران، فارغ التحصیل تئاتر که اهالی تئاتر او را بیشتر به عنوان پژوهشگر آثار تحقیقی و مترجم نویسنده های مطرح و یا کمتر شناخته شده تئاتر می شناسند. آخرین نمایش داوود دانشور در مقام مترجم و کارگردان نمایش «چکامه رستاخیز» نوشته آرتور میلر بود که در سال 1392 در مجموعه تئاتر شهر اجرا شد.

کتاب های داوود دانشور

کیمیاگر


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان