ویتولد شابوفسکی

ویتولد شابوفسکی

ویتولد شابوفسکی روزنامه نگار لهستانی برنده جایزه و نویسنده است. هنگامی که او بیست و چهار ساله بود ، به عنوان یک آشپز در کپنهاگ تحصیل می کرد ، و در بیست و پنج سالگی جوانترین گزارشگر یکی از بزرگترین روزنامه های روزانه لهستان شد ، جایی که او به پوشش اخبار بین المللی در کشورها از جمله کوبا ، آفریقای جنوبی و ایسلند پرداخت ، و به دلیل ویژگی های خود در مورد مشکل مهاجران غیرقانونی به سمت اتحادیه اروپا و کشتار لهستانی ها در سال 1943 در اوکراین جوایزی را کسب کرد.

کتاب های ویتولد شابوفسکی