رابرت ملیلو

رابرت ملیلو

رابرت ملیلو خالق روش ملیلو، رویکرد جامع وی در معالجه بیماران با طیف گسترده ای از اختلالات مرتبط با مغز است. روش Melillo practice در عمل NYC وی برای شناسایی عدم تعادل مغز و درمان بسیاری از علائم اختلالات ذهنی، توجه، رفتاری و یادگیری استفاده می شود.

کتاب های رابرت ملیلو

از ارتباط گریزی تا نبوغ