جنین هالورن

جنین هالورن

جنین هالورن (Janine Halloran) یک مشاور بهداشت روان دارای مجوز و یک مشاور تنظیم مدرسه با بیش از یک دهه تجربه است که بیشتر در مدارس ابتدایی و راهنمایی کار می کند. او همچنین بنیانگذار Encourage Play است، وب سایت و وبلاگی که به اهمیت بازی اختصاص دارد.

کتاب های جنین هالورن