کیت هاراری

کیت هاراری

کیت هاری دهه ها به تحقیق درمورد مسائل پیش روی کسانی که با تجربه های خارق العاده روبرو هستند، پرداخته است. وی بخاطر مطالعات پیشگامانه تجارب خارج از بدن که در دانشگاه دوک در اوایل دهه هفتاد انجام شد، شهرت دارد.

کتاب های کیت هاراری

تقویت حافظه در 30 روز