پاول ویلسون

پاول ویلسون

پاول ویلسون یک معلم مدیتیشن ، ستون نویس و نویسنده دو رمان و 19 کتاب خودیاری و معنویت مدار استرالیایی، از جمله تکنیک آرام، آرامش فوری، کتاب کوچک آرام، کار در آرامش، کتاب کوچک آرامش در کار، آرامش برای زندگی، کتاب کامل آرامش، تعادل کامل، آرام، قطعه ای از آرام و "آرام ، مهم نیست چه چیزی" - بیشتر حول موضوع یافتن آرامش خاطر در زندگی روزمره است. از آنجا که بسیاری از عنوان های این کتاب ها "آرام" بود ، تایمز (انگلیس) به او لقب گوروی آرام را دادند.
تخمین زده شده است که او به بیش از یک میلیون نفر مراقبه آموخته است، و او به عنوان یکی از 100 نفری که انگلیس را به یک مکان شادتر تبدیل می کند، قرار گرفت.

کتاب های پاول ویلسون

آرامش فوری


150 نکته برای خواب راحت


کتاب کوچک امید


کتاب کوچک آرامش