جی شتی

جی شتی

جی شتی (متولد 6 سپتامبر 1987) نویسنده انگلیسی ، راهب و مربی هدفگذاری است. 

کتاب های جی شتی

مثل یک راهب فکر کن