سوزی هیمن

سوزی هیمن

سوزی هیمن یک مشاور جنسی و یک درمانگر برای روابط، ارگان برجسته انگلستان برای راهنمایی روابط است. او یک مجری تلویزیونی و رادیویی منظم و نویسنده 24 کتاب از جمله لرزش های خوب، کتاب خوب زن خوب، این چیزی بیش از رابطه جنسی و جلوگیری از بارداری است.

کتاب های سوزی هیمن

جداشدن بدون درهم شکستن