فرانسیس نودلمن

فرانسیس نودلمن

فرانسیس نودلمن فیلسوف معاصر فرانسوی، استاد دانشگاه و تهیه کننده رادیو است.
فرانسیس نودلمن در حال حاضر استاد دانشگاه نیویورک، و به طور منظم در دانشگاه پاریس هشتم (دانشگاه وینسنس به سنت دنیس) و مدرسه تحصیلات تکمیلی اروپا در Saas-Fee (سوئیس) است. وی عضو موسسه دانشگاهی فرانسه است. بین سالهای 2001 و 2004 ، وی مدیر کالج بین المللی فلسفه (Ciph) در پاریس بود. از سال 2019 ، وی La Maison française را در NYU اداره می کند.

کتاب های فرانسیس نودلمن

رقص انگشتان فیلسوفان