محمدرضا خوبروی پاک

محمدرضا خوبروی پاک

دکتر محمدرضا خوبروی پاک متولد سال 1326 در رشت.
دانشکده حقوق دانشگاه تهران دوره دکتری، از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵؛ / وکیل دادگستری؛ / مطالعه، پژوهش و عضو کمیته اقلیت‌ها در دانشگاه لوزان؛ / مشاور حقوقی در فرانسه از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۰؛  / نوشته‌ها:  نقدی بر فدرالیسم، شیرازه، تهران، ۱۳۷۷؛  /  اقلیت‌ها، شیرازه، تهران، ۱۳۸۰؛  / جمهوری مستعجل در کردستان، به زبان فرانسوی:  Une République éphémère au Kurdistan, l’Harmattan, Paris 2002  / تالیف گروهی، به کوشش دکتر حمید احمدی، ایران: هویت، ملیت، قومیت، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران، ۱۳۸۳؛  / تمرکززدائی و خود مدیری، نشرچشمه، تهران ۱۳۸۴؛  / فدرالیسم در جهان سوّم (از امارات تا ونزوئلا) نشر هزار، تهران ۱۳۸۹، دو جلد؛  /  ترجمه: روزشمار جنگ‌های داخلی لبنان، نشر پایا، تهران ۱۳۵۸؛  /  مقاله‌ها و مصاحبه‌ها در: نشریه‌های داخل کشور: کلک، اندیشه جامعه، خواندنی، بخارا، چشم انداز؛  / نشریات خارج از کشور: Lettres persanes، پاریس؛  / مجله رودکی، فرانکفورت، آلمان؛  / نشریه علم و جامعه، واشنگتن؛  / مجله تلاش در هامبورگ، آلمان؛

کتاب های محمدرضا خوبروی پاک

نقدی بر فدرالیسم


حقوق مردم و شهروندی