شیلا روباتام

شیلا روباتام

شیلا روبوتام (متولد 27 فوریه 1943) نظریه پرداز و مورخ فمینیست سوسیالیست انگلیسی است. روباتام در سال 1943 در لیدز (در غرب یوركشایر امروزی)، دختر فروشنده ی یك شركت مهندسی و دفتریار دفتر به دنیا آمد. او از همان کودکی به شدت به تاریخ علاقه داشت. او نوشته است که تاریخ سیاسی سنتی "او را سرد" کرد، اما او به الگا ویلکینسون، یکی از معلمانش، علاقه خود را به تاریخ اجتماعی تشویق کرد و نشان داد که تاریخ "متعلق به زمان حال است، نه به کتابهای درسی تاریخ".

کتاب های شیلا روباتام

زنان در تکاپو