دلاور گورر

دلاور گورر

دلاور گورر در سال 1965 در یوزگات متولد شد. وی در سال 1981 از دبیرستان یوزگات و در سال 1986 از دانشکده الهیات دانشگاه آنکارا فارغ التحصیل شد. پس از یک سال کار به عنوان معلم ، در سال 1987 در بخش بایگانی وابسته به نخست وزیری به عنوان "دستیار کارشناس نخست وزیر" منصوب شد. در سال تحصیلی 1992-1993 ، دکترای خود را در انستیتوی علوم اجتماعی دانشگاه مرمره ، گروه تصوف آغاز کرد. در سال 1995 ، وی دستیار تحقیق در دانشکده الهیات دانشگاه سلجوق ، بخش تصوف شد. وی تحصیلات دکترای خود را با عنوان "عبدالقادر گیلانی" در سال 1997 زیر نظر مصطفی تحرالی به پایان رساند و در سال 2002 به عنوان دانشیار در رشته الهیات (تصوف) و در سال 2007 به استادی رسید. 

کتاب های دلاور گورر

عبدالقادر گیلانی