فاتح اوسلوئر

فاتح اوسلوئر

فاتح اوسلوئر ، متولد 1976 در میرزمیر است. در سال 1999 ، وی از دانشگاه بوغازیچی در ترکیه در رشته زبان و ادبیات ترکی با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شد و در سال 2007 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته ادبیات در آکادمی علوم اجتماعی پاریس و دکترای خود را در علم اکتساب در دانشگاه سوربن به پایان رساند. پس از بازگشت به ترکیه در سال 2007 ، وی شروع به تدریس در زمینه اقتصاد و فناوری کرد و هنوز هم به عنوان مدرس در دانشگاه کار می کند.

کتاب های فاتح اوسلوئر

حروفیه