هلن ویتاکر

هلن ویتاکر

هلن ویتاکر روزنامه نگار و نویسنده ساکن لندن است. سابقاً مدیر سرگرمی Glamour UK بود ، شغل روزانه او در حال حاضر معاون سردبیر مجله High Life است و در ساعت ناهار ، عصرها و هر وقت آزاد که برای والدین دارد کتاب می نویسد.

کتاب های هلن ویتاکر