پل دوزول

پل دوزول

پل دوزول (1957) نویسنده بریتانیایی رمان های غیرداستانی و جوان است که بیش از 70 کتاب برای ناشران انگلیسی نوشته است. او سردبیر ارشد انتشارات Usborne بود ، سپس در سال 1999 به صورت آزاد کار کرد. دوزول در سال 1957 در چستر انگلستان متولد شد. او دارای مدرک تاریخ از کالج گلدسمیت است که در سال 1978 به دست آورد.

کتاب های پل دوزول

جانوران


فضا و کیهان