جوآن استپانیاک

جوآن استپانیاک

جوآن استپانیاک، متخصص بزرگ تغذیه آمریکایی و از پیشروترین دانشمندان در جنبش گیاهخواری، متولد 1954 است.

کتاب های جوآن استپانیاک