لوک دوپونت

لوک دوپونت

لوک دوپونت هفت کتاب در زمینه تبلیغات و رسانه ها نوشته است، از جمله 1001 نکته تبلیغاتی و تصویری که می فروشد. او که در تبلیغات در ارتباطات بازاریابی Cossette کار می کرد، در سال 2002 استاد دانشگاه ارتباطات دانشگاه اتاوا شد.
لوک دوپونت به طور منظم در زمینه های مربوط به بازاریابی، ارتباطات، رسانه های جدید و تصاویر با رسانه ها همکاری می کند.
او هر ساله کنفرانس ها و جلسات آموزشی زیادی را در شرکت هایی مانند RE / MAX ، Farm Credit کانادا، شورای توزیع کنندگان مواد غذایی کانادا (CCDA)، Sobeys، شورای بین المللی مراکز خرید (ICSC)، انجمن تجارت دوچرخه (BTA) و دولت کانادا برگزار می کند.
در سال 2004، وی به دلیل مشارکت در رسانه ها و جامعه برنده جایزه دانشگاه اتاوا شد. در سال 2014 ، وی برنده جایزه تعالی تدریس دانشکده هنر دانشگاه اوتاوا شد.

کتاب های لوک دوپونت