مهدی کی نیا

مهدی کی نیا

مهدی کی‌نیا (۱۳۰۰–۱۳۷۴) استاد دانشگاه، وکیل، حقوقدان و سیاستمدار معروف به پدر جرم‌شناسی ایران بود. کی نیا به دانشكده حقوق دانشگاه تهران رفت و در سال ۱۳۲۹ با ارائه پایان نامه «الغای كاپیتولاسیون» موفق به دریافت لیسانس قضایی و سال بعد از آن لیسانس سیاسی شد. در سال ۱۳۳۰ به فرانسه رفت. کی نیا مدرک دکترای حقوق قضایی خود را از دانشگاه پاریس فرانسه اخذ و در سال ۱۳۳۴ به ایران بازگشت. زندگی شغلی مهدی کی‌نیا از دبیری دبیرستان‌ها آغاز شد. وی در مشاغل دیگری نظیر ریاست دبیرستان، نمایندگی فرهنگ، معاونت و ریاست اداره کارگزینی نیز فعالیت نمود. وی سرانجام به تدریس در دانشگاه پرداخت. مدتی نیز ریاست کتابخانه دانشکده داروسازی را به عهده داشت. کی نیا استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین مدتی عضو حزب ملیون و نیز عضو کانون مدیریت و جمعیت اتفاق ملی ایران بود. وی مؤلف کتاب مبانی جرم‌شناسی است.

کتاب های مهدی کی نیا