حسن پاشاشریفی

حسن پاشاشریفی

دکتر حسن‌ پاشاشریفی زاده سال 1312 خورشیدی در شهرستان سنقر کرمانشاه،‌ روان شناسی است که تالیف بیش از ده کتاب‌ تخصصی مانند «راهنمای سنجش روانی»،‌«اصول روان سنجی» و «روانشناسی مثبت» را در کارنامه علمی خود به ثبت رسانده و در کنار تالیف کتاب و مقاله، ‌راهنمایی بیش از 200 پایان‌نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز برعهده داشته است.

کتاب های حسن پاشاشریفی

وکسلر ۵


سنجش خانواده


راهنمای سنجش روانی


روشهای آماری در علوم رفتاری


روش های تحقیق در علوم رفتاری


روان شناسی مثبت


مباحث کلیدی مشاوره در عمل


کتاب کار مشاور