ویندی درایدن

ویندی درایدن

 ویندی درایدن یکی از پیشروان و مربیان برجسته در انگلستان در سنت روانشناختی رفتار درمانی است. او بیشتر به خاطر کار خود در درمان شناختی رفتار عقلانی و عاطفی (RECBT) ، یک رویکرد پیشرو در CBT شناخته شده است. وی از سال 1975 در زمینه مشاوره و رواندرمانی فعالیت کرده و از نخستین افرادی در انگلیس بود که در درمان شناختی رفتاری آموزش دیده و با دکترهایی مانند آلبرت الیس  هارون تی. بک و آرنولد لازاروس همکاری داشته است. وی تاکنون بیش از 200 کتاب منتشر کرده است و در سراسر جهان، در مناطق مختلف مانند انگلیس، ایالات متحده، آفریقای جنوبی، ترکیه و اسرائیل، متخصصین درمانی را آموزش داده است. او استاد مطالعات روان درمانی در دانشگاه گلداسمیت لندن است.

کتاب های ویندی درایدن

زندگی خردمندانه


درمان تک جلسه ای و آینده آن


7 اصل سلامت روان


چگونه به خودباوری برسیم


غلبه بر پشت گوش اندازی


مباحث کلیدی مشاوره در عمل


زندگی مثبت با ده اقدام


شناخت مشکلات هیجانی


راز شادکامی


مشاوره در عمل


درمان شناختی