دنیس هویت

دنیس هویت

دنیس هویت روان شناس انگلیسی است. وی مدرس روانشناسی کاربردی در دانشگاه لاگبورو و نویسنده کتابهای درسی روانشناسی متعددی است. او یک روانشناس قانونی و یکی از اعضای انجمن روانشناسی انگلیس است. آثار وی همچنین شامل کتابهایی در زمینه آمار ، محاسبات و روش شناسی است. هویت در سال 1967 درجه عالی روانشناسی را در دانشگاه برونل به پایان رساند و دکترای خود را در دانشگاه ساسکس گرفت. در سال 1970 او مسئول تحقیقات مرکز تحقیقات ارتباط جمعی دانشگاه لستر شد. کار تحقیقاتی وی با مطالعه ارتباطات جمعی ، به ویژه با اشاره به جرم ، خشونت و پورنوگرافی آغاز شد ، اما از آن زمان تحقیقات خود را در زمینه کاربرد روانشناسی در مسائل اجتماعی گسترش داد.

کتاب های دنیس هویت