رابرت ال اسپیتزر

رابرت ال اسپیتزر

رابرت لئوپولد اسپیتزر زاده ۲۲ می ۱۹۳۲ درگذشته در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵ یک روانشناس و استاد روان‌پزشکی در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک بود. او شاخص‌های قابل سنجش برای تشخیص بیماری‌های روانی را به شکل قاعده در آورد و به خارج شدن همجنس‌گرایی از لیست بیماری‌های روانی کمک کرد.

کتاب های رابرت ال اسپیتزر