پیتر دی یر

پیتر دی یر

پیتر دی یر (متولد: 3 مارس 1958) استاد تاریخ و علوم و علوم مطالعات دانشگاه کرنل است. او نویسنده چندین کتاب از جمله "قابل درک بودن طبیعت است: چگونه علم جهان را حس می کند" است.

کتاب های پیتر دی یر

تاریخ علم