معصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی

معصومه ابراهیمی متولد سال 1356، دارای دکترای انسان‌شناسی فرهنگی از دانشگاه دولتی ایروان و پژوهشگر حوزه‌های انسان‌شناسی فرهنگی، قوم‌شناسی و فولکلور است. وی موسس انتشارات فرهامه است. تالیف کتاب‌های «فولکلور چیست؟»، «دیوشناسی ایرانی»، «لرها»، «کردها»، ترجمه و ویرایش «دانشنامه اقوام مسلمان» اثر «ریچارد ویکز»، «پوشاک به ‌مثابه زبان (تحلیل تاریخی ـ مردم‌شناختی پوشاک در خاورمیانه)» و همچنبن ابتکار طرح، اجرا و ویرایش علمی «دانشنامه فرهنگ مردم ایران» برخی  آثار این پژوهشگر به‌شمار می‌روند.

کتاب های معصومه ابراهیمی

چشم زخم


ما همانی هستیم که می خوریم


غذا ی من ، غذا ی تو


لباس من ، لباس تو


خانواده ی من ، خانواده ی تو


خانه ی من ، خانه ی تو


زبان من ، زبان تو


دیوشناسی ایرانی