آندرس باربا

آندرس باربا

آندرس باربا، زاده سال 1975 در مادرید، نویسنده ای اسپانیایی است. او که آثارش تا کنون به زبان های متعددی ترجمه شده، تعداد زیادی از آثار کلاسیک آمریکایی و انگلیسی را به اسپانیایی ترجمه کرده است.

کتاب های آندرس باربا

بی دوز و کلک