مسعود دهش

مسعود دهش

مسعود دهش متولد سال 1355 نویسنده ی ایرانی است. او دارای مدرک دكتري تخصصي در تصوف و عرفان اسلامی می باشد.

کتاب های مسعود دهش

شاه نعمت الله ولی و مکتب کرمان