جز باترورث

جز باترورث

جرمی "جز" باترورث (متولد مارس 1969) نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم انگلیسی است. او فیلمنامه هایی را با همکاری برادرانش، جان هنری و تام نوشته است. باترورث در لندن، انگلیس متولد شد. برادرش استیو تهیه کننده است و برادران تام و جان هنری نیز نویسنده هستند. وی در مدرسه جامع Verulam ، سنت آلبانس و کالج سنت جان، کمبریج تحصیل کرد.

کتاب های جز باترورث

زورق بان