آنی بیکر

آنی بیکر

آنی بیکر نمایش نامه نویس آمریکایی که برای نمایشنامه تلنگر جایزه پولیتزر نمایشنامه نویسی سال ۲۰۱۴ را از آن خود کرد

کتاب های آنی بیکر

جان