اردشیر صالح پور

اردشیر صالح پور

اردشیر صالح‌پور (زاده ۱۳3۶ در ایذه) نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر است. از ایشان آثار مختلفی در موضوعات تعزیه خوانی، شبیه خوانی، پرده خوانی منتشر شده است. 

کتاب های اردشیر صالح پور