دونا واکر تیلستون

دونا واکر تیلستون

دونا واکر تیلستون یک رهبر در آموزش و پرورش بوده است، به عنوان یک معلم، مدیر، محقق، نویسنده، توسعه دهنده نرم افزار و یک مشاور ملی خدمت می کند. وی نویسنده 23 کتاب در موضوعات آموزشی است.

کتاب های دونا واکر تیلستون

رسانه و فناوری