انیس دوویکتور

انیس دوویکتور

خانم انیس دوویکتور نویسنده این کتاب متولد 1971 دانش آموخته کارشناسی علوم سیاسی تطبیقی و دکترای سیاست گذاری فرهنگی با موضوع سیاست گذاری سینمایی از نگاه جمهوری اسلامی ایران است. او مدرس دانشگاه آوینیون در مقطع کارشناسی ارشد بوده و از سال 2011 به بعد در بخش تاریخ سینما و تاریخ هنر در دانشگاه سوربن مشغول به تدریس است. انیس دوویکتور علاوه بر فعالیت های پژوهشی و مشارکت در برپایی برنامه های فرهنگی مختلف، نگارش کتاب تصاویر رزمندگان و شهدای جنگ تحمیلی در سینما را به انجام رسانده است. کتاب «روایت جنگ در دل جنگ» بخش هایی از این کتاب است که توسط نویسنده برای چاپ در ایران برگزیده شده است.

کتاب های انیس دوویکتور

روایت جنگ در دل جنگ