محمدعلی گودینی

محمدعلی گودینی

در سال 1335 در شهر کنگاور متولد شده و در سیزده سالگی به شهر تهران آمده و اکنون نیز در این شهر زندگی می کند. او دارای دیپلم تجربی بوده و در یک کارخانه کار می کند و در آنجا عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی و نیز هیئت منصفه کارخانه است و در دو نشریه نیز مسئول صفحه ادبی بوده است.از آثار او، داستان صعود، در دومین دوره مسابقات بنیاد جانبازان رتبه دوم و داستان آجر بهمنی در سومین دوره همین مسابقات رتبه سوم را به دست آورده است. لبخند تلخ در مسابقات قلم زرین جزو پنج اثر اول انتخاب شده و داستان شیرین در دوره دوم جایزه عذرا رتبه دوم و نورد یکی است در اولین دوره مسابقات ادبی کارفرمایان و کارگران رتبه سوم را به دست آورده است.

کتاب های محمدعلی گودینی

سایه اژدها