امین بنانی

امین بنانی

دکتر امین بنانی (23 سپتامبر 1926) استاد برجسته تاریخ و ادبیات فارسی در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس است. وی رئیس سابق گروه زبان ها و فرهنگ های خاور نزدیک و سرپرست سابق مرکز مطالعات خاور نزدیک است. وی لیسانس (1947) و دکترای خود را (1959) از دانشگاه استنفورد و کارشناسی ارشد خود را (1949) از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. او در هیئت مدیره انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی ، شورای اجرایی انجمن مطالعات ایران و به عنوان نائب رئیس انجمن مطالعات ایرانی آمریکا فعالیت داشته است. 

کتاب های امین بنانی

صفویان