محمد امامی

محمد امامی

دکتر محمد امامی که از استادان دانشگاه شیراز می‌باشد، تحصیلات خود را در رشته حقوق تا مقطع دکترا دنبال کرد. ایشان در کنار تدریس، سمت‌های متعددی چون معاون آموزشی، رئیس گروه حقوق و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در کمیته تحصیلات تکمیلی را به عهده داشته‌اند. از دکتر امامی آثاری نیز به صورت کتاب و مقاله در زمینه مسائل حقوقی به رشته تحریر در آمده است.

کتاب های محمد امامی

حقوق اداری