شیما تیمار

شیما تیمار

 «شيما تيمار» متولد 1352 و داراي كارشناسي شنوايي‌سنجي از دانشگاه شهيد بهشتي بود. وی نویسنده، مترجم ادبی و شاعر معاصر نیز بوده است.

کتاب های شیما تیمار

از خواب نرگس و مهتاب