تیم بریتاپت

تیم بریتاپت

تیم بريتاپت (کلگری ، AB ، کانادا) بنیانگذار Spectrum Training Solutions، Inc است، و آموزش فروش، خدمات به مشتری و مذاکره را ارائه می دهد. او یک سخنران برجسته است و از بسیاری از شرکتهای Fortune 500 متخصصین فروش را آموزش داده است.

کتاب های تیم بریتاپت

تئوری های فروش موفق