رابرت جی آلن

رابرت جی آلن

رابرت آلن (متولد 20 مه 1948 ، ریموند ، کانادا) یکی از مشاوران سرمایه گذاری با نفوذ در همه زمان ها است و چندین کتاب مالی شخصی پرفروش از جمله چندین جریان درآمد، هیچ چیز پایین، شکستن کد میلیونر، یکی را تألیف کرده است. میلیونر دقیقه: راه روشنگری برای رسیدن به ثروت (همکاری با مارک ویکتور هانسن).

کتاب های رابرت جی آلن