دومیتیلا باریوس دچونگرا

دومیتیلا باریوس دچونگرا

دومیتیلا باریوس د چونگارا(به انگلیسی: Domitila Barrios de Chungara) رهبری از طبقهٔ کارگر بود. وی از خانواده‌ای خاکی می‌آمد و آثار متعددی راجع به رنج معدن‌چیان کشورش از خود با جای گذاشت. شهرتش به خاطر مبارزهٔ صلح‌آمیز علیه دیکتاتوری رنه و هوگو سوارز است.

کتاب های دومیتیلا باریوس دچونگرا

بگذار سخن بگویم