ماریو بوسایلی

ماریو بوسایلی

ماریو بوسایلی (سیه نا ، 23 سپتامبر 1917 - فروزینونه ، 14 اوت 1988) یک شرق شناس ایتالیایی بود. وی با مطالعه تاریخ هنر و تمدن های هند و آسیای میانه به مضامین شرقی پرداخت. او ابتدا كتابدار و سپس اولین مدرس تاریخ هنر هند و آسیای میانه و تاریخ هنر شرق دور در ایتالیا در انستیتوی مطالعات شرقی دانشگاه لا ساپینزا رم بود.

کتاب های ماریو بوسایلی

هنر پارتی و ساسانی