بزیل ویلیام رابینسن

بزیل ویلیام رابینسن

ب‍زی‍ل‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ رابینسون (20 ژوئن 1912 - 29 دسامبر 2005) یک هنرشناس و نویسنده انگلیسی ، متخصص در زمینه هنر و تاریخ آسیا بود. رابینسون در لندن متولد شد و در کالج وینچستر و کالج کورپوس کریستی ، آکسفورد تحصیل کرد. وی در سال 1939 به کارمندان موزه ویکتوریا و آلبرت پیوست. وی از سال 1966 تا زمان بازنشستگی در 1972 به عنوان نگهدارنده گروه فلزکاری خدمت کرد. در سال 1967 وی به عنوان رئیس افتخاری انجمن تو کن انگلیس انتخاب شد و از 1970 تا 1973 به عنوان رئیس انجمن آسیا انتخاب شد. وی عضو انجمن عتیقه جات نیز بود. 

کتاب های بزیل ویلیام رابینسن

هنر نگارگری ایران