ایو سولومون

ایو سولومون

ایو سولومون (Eve Salomon) دارای تجربه نظارتی زیادی در نهادهای قانونی و غیر قانونی است. وی در حال حاضر وکیل است، وی در حال حاضر رئیس جهانی شورای تنظیم مقررات RICS (نهاد خودتنظیمی برای نقشه برداران)، یک کمیسیونر کمیسیون قمار بریتانیا و رئیس بنیاد دیده بان اینترنت (یک نهاد شکل گرفته در صنعت) است. که با محتوای آنلاین سو استفاده جنسی کودکان مبارزه می کند.) او پیش از این کمیسیون شکایات مطبوعاتی است. به مدت چهار سال تا زمان انحلال، وی عضو گروه ویژه تنظیم بهتر بود، یک نهاد مستقل که به دولت در مورد چگونگی بهبود مقررات در همه بخش ها مشاوره می داد. وی همچنان به کار مشاوره برای ادارات و سازمان های دولتی انگلستان در زمینه تنظیم مقررات بهتر ادامه می دهد.

کتاب های ایو سولومون